45001 MEBIR14001 KIR 9001 MIR

Szolgáltatásai színvonalának megbízhatósága és fejlesztése érdekében integrált irányítási rendszerét az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az MSZ 28001 szabványok előírásai szerint működteti. A szolgáltatás színvonalának és megbízhatóságának folyamatos növelése során a VÜF Kft. vezetése figyelmet fordít a környezeti terhelések minimális szinten tartására, a munkabalesetek és a munkatársak tartós egészségkárosodásának elkerülésére.

A Szervezeti Politika alapelvei:

  • Vevőivel és szállítóival hosszú távú kapcsolatot alakít ki, és tart fenn. Szolgáltatásaival kapcsolatos vevői észrevételeket érdemben értékeli annak érdekében, hogy a Távhőszolgáltató Üzemegység tevékenységének színvonala, és ezen keresztül az általa nyújtott szolgáltatások minősége emelkedjen.
  • A vevőktől érkező reklamációk a Távhőszolgáltató Üzemegység által nyújtott szolgáltatások színvonalának javításában segítik a Távhőszolgáltató Üzemegységet.
  • A működés kockázatainak feltárásával és kezelésével az irányítási rendszer folyamatosan biztosítja a működést hátrányosan befolyásoló tényezők, valamint a probléma megoldási lehetőségek feltárását. Ezek ismerete segíti elő a minőség javítására, a környezeti és munkabiztonságra és a folyamatos fejlesztésére irányuló tevékenységünket.
  • Alvállalkozóitól és szállítóitól is következetesen elvárja a fenti elvek alkalmazását, és rendszeresen minősíti tevékenységüket és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.
  • Az alvállalkozók kiválasztása során figyelembe veszi azok szakmai alkalmasságát és jogszabályoknak megfelelő működését.
  • Stabil működését a változó vevői igényeknek a VÜF Kft stratégiájába történő beépítésére alapozza.
  • A VÜF Kft vezetése az indokolt mértéknél nagyobb környezeti terhelés megakadályozása és a sérülések, tartós egészségkárosodások elkerülése érdekében elkötelezett a működésre vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek teljesülése irányában. A gazdasági lehetőségek szem előtt tartásával a vezetés a szolgáltatás és a beszerzett termékek tekintetében figyelembe veszi az életciklus szemléletet.

A Távhőszolgáltató Üzemegység teljes személyi állománya a Szervezeti Politikában rögzített elveknek elkötelezetten végzi munkáját.

A VÜF Kft vezetése nem csak betartatja ezen követelményeket, hanem kezdeményezője a folyamatos fejlesztésnek és arra bátorítja a munkatársakat, hogy maguk is minél jobban kapcsolódjanak be a minőségfejlesztés – környezetközpontú és a biztonságos munkavégzést is előtérbe helyező – folyamatába.

Mosonmagyaróvár, 2017. szeptember 15.

Kosár Tibor
ügyvezető igazgató