ISO 9001:2008

Szolgáltatásai színvonalának megbízhatósága és fejlesztése érdekében integrált irányítási rendszerét az ISO 9001:2015, az ISO 14001:2015 és az MSZ 28001 szabványok előírásai szerint működteti. A szolgáltatás színvonalának és megbízhatóságának folyamatos növelése során a VÜF Kft. vezetése figyelmet fordít a környezeti terhelések minimális szinten tartására, a munkabalesetek és a munkatársak tartós egészségkárosodásának elkerülésére.

A Szervezeti Politika alapelvei:

  • Vevőivel és szállítóival hosszú távú kapcsolatot alakít ki, és tart fenn. Szolgáltatásaival kapcsolatos vevői észrevételeket érdemben értékeli annak érdekében, hogy a Távhőszolgáltató Üzemegység tevékenységének színvonala, és ezen keresztül az általa nyújtott szolgáltatások minősége emelkedjen.
  • A vevőktől érkező reklamációk a Távhőszolgáltató Üzemegység által nyújtott szolgáltatások színvonalának javításában segítik a Távhőszolgáltató Üzemegységet.
  • A működés kockázatainak feltárásával és kezelésével az irányítási rendszer folyamatosan biztosítja a működést hátrányosan befolyásoló tényezők, valamint a probléma megoldási lehetőségek feltárását. Ezek ismerete segíti elő a minőség javítására, a környezeti és munkabiztonságra és a folyamatos fejlesztésére irányuló tevékenységünket.
  • Alvállalkozóitól és szállítóitól is következetesen elvárja a fenti elvek alkalmazását, és rendszeresen minősíti tevékenységüket és az általuk nyújtott szolgáltatások minőségét.
  • Az alvállalkozók kiválasztása során figyelembe veszi azok szakmai alkalmasságát és jogszabályoknak megfelelő működését.
  • Stabil működését a változó vevői igényeknek a VÜF Kft stratégiájába történő beépítésére alapozza.
  • A VÜF Kft vezetése az indokolt mértéknél nagyobb környezeti terhelés megakadályozása és a sérülések, tartós egészségkárosodások elkerülése érdekében elkötelezett a működésre vonatkozó jogszabályi és egyéb követelményeknek teljesülése irányában. A gazdasági lehetőségek szem előtt tartásával a vezetés a szolgáltatás és a beszerzett termékek tekintetében figyelembe veszi az életciklus szemléletet.

A Távhőszolgáltató Üzemegység teljes személyi állománya a Szervezeti Politikában rögzített elveknek elkötelezetten végzi munkáját.

A VÜF Kft vezetése nem csak betartatja ezen követelményeket, hanem kezdeményezője a folyamatos fejlesztésnek és arra bátorítja a munkatársakat, hogy maguk is minél jobban kapcsolódjanak be a minőségfejlesztés – környezetközpontú és a biztonságos munkavégzést is előtérbe helyező – folyamatába.

Mosonmagyaróvár, 2017. szeptember 15.

Kosár Tibor
ügyvezető igazgató

 

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4
Irodavezető 5
Üzemviteli menedzser 6
Fenntartási menedzser 7
Minőségügyi vezető 8

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Városüzemeltetés

9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 9.

Tel.: 96/577 490, Fax: 96/577 499

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00

  

Oldalunkon cookie-kat (sütiket) használunk. Az oldal további használata a cookie-k használatára vonatkozó beleegyezését jelenti.