James Prescott Joule

(1818 - 1889)

James Prescott JouleA romanticizmus korában, az ipari forradalom idején 1818 december 24-én született Salfordban (Lancashire megye, Anglia) egy jómódú serfőző második gyermekeként.

Kezdetben otthonukban magántanár tanította őt és bátyját, Benjamint, majd 1834-ben, tizenhat éves korában tanulmányait három évig Cambridge-ben folytatta a kiváló brit kémikussal, John Daltonnal. 1837-ben, tanulmányai befejeztével visszatért otthonába és a családi serfőzdében dolgozott. Anyagilag független emberként lehetősége nyílt arra, hogy  apja otthonának pincéjében kialakított laboratóriumában önálló kutatásokba kezdjen.

A gőzgépek elektromos motorokkal való kiváltásával próbálkozott, első kutatása az elektromotor hatásfokának növelésére irányult. Az volt az elképzelése, hogy villanymotor használatával a sörgyártásban használt gőzerőt elektromos energiával váltsa ki. Kísérletei folyamán aztán rá kellett jönnie, hogy ez túl drága dolog, mivel a motorok által leadott teljesítmény nem állt arányban azzal a költséggel, amelyet az elektromos áram termeléséhez használt elemekbe való cink ára jelentett. A termelés sokkal olcsóbbnak bizonyult a szén elégetésével előállított gőzzel.

James Joule nagyon alapos volt és nagy figyelmet fordított a részletekre. Kutatásai magát a hő keletkezését érintették. Életében sok időt fordított a hő mechanikai egyenértékének meghatározására, abbéli meggyőződéséből kiindulva, hogy a hő munkából származik.Joule a huszas éveiben

1840-ben megállapította, hogy a vezetékben az elektromos áram által termelt hő arányos a vezeték ellenállásának és az áramerősség négyzetének szorzatával, amit azóta  Joule törvényeként ismerünk. Sok más, a hő és az energia más formái közötti kapcsolatról szóló beszámolói között ez volt az első, amelyről cikke a Royal Society (Királyi Tudományos Társaság) lapjában jelent meg.

1842-től 1878-ig  azzal az ötletével kísérletezett, hogy lehetséges-e mechanikai energiát közvetlenül hőenergiává alakítani bármilyen elektromos lépések nélkül. 1850-ben bemutatott híres "lapátkerék" kísérletével megalapozta a hőmennyiség és a mechanikai munka közötti azonosság elméletét.

Joule-lal két német fizikus, Hermann von Helmholtz és Julius von Mayer, és 1852-től 1862-ig az angol fizikus, William Thompson (azaz a későbbi Lord Kelvin) is együtt dolgozott  a fizikai törvényszerűségek kutatásán.  Az általuk felfedezett energia megmaradás törvénye kimondja, hogy az egyik formában felszabadult energia újra megjelenik egy másikban és sohasem vész el. Megállapította továbbá a gázok hirtelen terjeszkedésekor előforduló hűtő hatást (Joule-Kelvin effektus), amit a hűtőrendszereknél azóta is használunk.

Joule a negyvenes éveiben1847-ben házasodott össze Amelia Grimes-szel. Mézes heteiket az Alpokban töltötték, ahol James folytatta tudományos kísérleteit. Mindig be akarta bizonyítani, hogy amikor a víz 778 láb magasból leesik, akkor hőmérséklete 1 Fahrenheit fokkal emelkedik. Elérkezett az alkalom, s amikor Chamonix-ba látogatott, egy hatalmas hőmérővel felszerelkezve megkísérelte ezt bebizonyítani. Nem járt sikerrel, mivel a víz ekkora magasságból nagyon permetszerűen hullott ahhoz, hogy a kísérlet sikerüljön.

Három gyermekük volt: Benjamin Arthur (sz. 1849), Alice Amelia (sz. 1852) és egy fiú, aki születésekor 1854-ben feleségével együtt halt meg. Joule nem házasodott újra.

Hasonlóan a legtöbb kutatóhoz, Joule tudása nem csak azokig a dolgokig terjedt, amit ma a "kutatás" szóval hozunk kapcsolatba. Legtöbb kísérleti kutatásának eredménye a gyakorlati eszközökben, új technológiákban ma is visszaköszön. Ezt figyelembe véve mondhatjuk, hogy J. P. Joule feltaláló is volt. Sok találmánya között említhetjük az elektromos ívhegesztést és a vízkiszorításos szivattyút.

Itt élt és dolgozott (Emléktábla helye Manchesterben)

Kutatásainak túlnyomó részét saját zsebből fizette.
Szerencsétlenségére 1875-ben elszegényedett és az azt követő években folyamatosan betegeskedett egészen 1889 október 11-én Sale-ben (Chesire megye, Anglia) bekövetkezett haláláig.

Tiszteletére az energia nemzetközi mértékegysége, a Joule róla kapta nevét.
 

(Fotók: F. Reif, Statistical Physics, McGraw-Hill Book Co., New York (1967))

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00