A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

2016. évi beszámoló

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok: Kidolgozás alatt

A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesítve: Kidolgozás alatt

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve: Kidolgozás alatt

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek neve:

Nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások célja:

Nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatások összege:

Nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatási program megvalósításának helye, kedvezményezettjeinek neve:

Nincs adat

Az államháztartás pénzeszközeinek felhasználásával összefüggő, ötmillió forintot elérő, vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás-megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon, vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése, típusa, tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, időtartama

Nincs adat

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Nincs adat

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Nincs adat

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírásai itt találhatók.

 

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Kidolgozás alatt

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00