45001 MEBIR14001 KIR 9001 MIR

A távhőszolgáltatásról szóló törvényben foglalt kötelezettségeinknek eleget téve tesszük közzé az alábbi információkat.