Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy távhőszolgáltatás nyilvántartó-számlázó rendszerünket 2018. június hónapban egy korszerűbb szoftvertechnikán alapuló rendszerre cseréltük.

Az adatok régi rendszerből új rendszerbe migrálása, konvertálása, az új szoftver beüzemelése nagy körültekintést igénylő folyamat volt.

A feladat nagyságának érzékeltetése céljából álljon itt néhány információ a 11 és fél év alatt keletkezett, és a nyilvántartó rendszerben tárolt adatok mennyiségéről:

  • közel 521.000 számla, mintegy 1.500.000 számlatétel;
  • több, mint 1.000.000 befizetési/könyvelési tétel;
  • több, mint 3000 peres ügy és az azokhoz tartozó pénzügyi adatok;
  • mintegy 3800 aktív felhasználó és összesen kb. 7.400 ügyfél személyes adata;
  • az 50 hőközponti hőmennyiségmérő kb. 10.000 mérési adattal;
  • mintegy 210 hőfogadói hőmennyiségmérő mintegy 24.000 mérési adattal;
  • mintegy 3400 melegvízmérő és annak közel 70.000 mérési adata;
  • költségosztók további mintegy 50.000 elszámolási adata...

A 2018. június havi részszámláinkat már ezzel az új rendszerrel készítettük.

Fentiek miatt a számlák kibocsátása az előre tervezettnél később történhetett meg. A legnagyobb gondosságot igénylő pénzügyi adatok migrálásának hosszadalmas ellenőrzési folyamata sok időt vesz igénybe, jelenleg is zajlik, miközben a számlákat ez idő alatt már ki kellett bocsátanunk.

Az új rendszerrel elsőként kibocsátott június havi részszámláinkban ezért ideiglenesen kénytelenek voltunk letiltani egyrészt a keletkezett túlfizetések jóváírását, valamint az egyenlegközlő sort, az esetleges hibákból fakadó téves információk közlésének elkerülése végett.

Szeretnénk megnyugtatni túlfizetéssel rendelkező felhasználóinkat, hogy a június havi számlákon nem látható információk ellenére túlfizetésük nem tűnt el, az továbbra is megvan, és a soron következő számlában érvényesítésre kerül!

Az átállást igyekszünk a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva felhasználóinknak végrehajtani.

Szíves megértésükben és türelmükben bízva, tisztelettel

Városüzemeltető és Fenntartó Kft
Távhőszolgáltatási Üzemegysége