Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy távhőszolgáltatás nyilvántartó-számlázó rendszerünket 2018. június hónapban egy korszerűbb szoftvertechnikán alapuló rendszerre cseréltük.

Az adatok régi rendszerből új rendszerbe migrálása, konvertálása, az új szoftver beüzemelése nagy körültekintést igénylő folyamat volt.

A feladat nagyságának érzékeltetése céljából álljon itt néhány információ a 11 és fél év alatt keletkezett, és a nyilvántartó rendszerben tárolt adatok mennyiségéről:

  • közel 521.000 számla, mintegy 1.500.000 számlatétel;
  • több, mint 1.000.000 befizetési/könyvelési tétel;
  • több, mint 3000 peres ügy és az azokhoz tartozó pénzügyi adatok;
  • mintegy 3800 aktív felhasználó és összesen kb. 7.400 ügyfél személyes adata;
  • az 50 hőközponti hőmennyiségmérő kb. 10.000 mérési adattal;
  • mintegy 210 hőfogadói hőmennyiségmérő mintegy 24.000 mérési adattal;
  • mintegy 3400 melegvízmérő és annak közel 70.000 mérési adata;
  • költségosztók további mintegy 50.000 elszámolási adata...

A 2018. június havi részszámláinkat már ezzel az új rendszerrel készítettük.

Fentiek miatt a számlák kibocsátása az előre tervezettnél később történhetett meg. A legnagyobb gondosságot igénylő pénzügyi adatok migrálásának hosszadalmas ellenőrzési folyamata sok időt vesz igénybe, jelenleg is zajlik, miközben a számlákat ez idő alatt már ki kellett bocsátanunk.

Az új rendszerrel elsőként kibocsátott június havi részszámláinkban ezért ideiglenesen kénytelenek voltunk letiltani egyrészt a keletkezett túlfizetések jóváírását, valamint az egyenlegközlő sort, az esetleges hibákból fakadó téves információk közlésének elkerülése végett.

Szeretnénk megnyugtatni túlfizetéssel rendelkező felhasználóinkat, hogy a június havi számlákon nem látható információk ellenére túlfizetésük nem tűnt el, az továbbra is megvan, és a soron következő számlában érvényesítésre kerül!

Az átállást igyekszünk a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva felhasználóinknak végrehajtani.

Szíves megértésükben és türelmükben bízva, tisztelettel

Városüzemeltető és Fenntartó Kft
Távhőszolgáltatási Üzemegysége

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00