Tájékoztatjuk Tisztelt Felhasználóinkat, hogy távhőszolgáltatás nyilvántartó-számlázó rendszerünket 2018. június hónapban egy korszerűbb szoftvertechnikán alapuló rendszerre cseréltük.

Az adatok régi rendszerből új rendszerbe migrálása, konvertálása, az új szoftver beüzemelése nagy körültekintést igénylő folyamat volt.

A feladat nagyságának érzékeltetése céljából álljon itt néhány információ a 11 és fél év alatt keletkezett, és a nyilvántartó rendszerben tárolt adatok mennyiségéről:

  • közel 521.000 számla, mintegy 1.500.000 számlatétel;
  • több, mint 1.000.000 befizetési/könyvelési tétel;
  • több, mint 3000 peres ügy és az azokhoz tartozó pénzügyi adatok;
  • mintegy 3800 aktív felhasználó és összesen kb. 7.400 ügyfél személyes adata;
  • az 50 hőközponti hőmennyiségmérő kb. 10.000 mérési adattal;
  • mintegy 210 hőfogadói hőmennyiségmérő mintegy 24.000 mérési adattal;
  • mintegy 3400 melegvízmérő és annak közel 70.000 mérési adata;
  • költségosztók további mintegy 50.000 elszámolási adata...

A 2018. június havi részszámláinkat már ezzel az új rendszerrel készítettük.

Fentiek miatt a számlák kibocsátása az előre tervezettnél később történhetett meg. A legnagyobb gondosságot igénylő pénzügyi adatok migrálásának hosszadalmas ellenőrzési folyamata sok időt vesz igénybe, jelenleg is zajlik, miközben a számlákat ez idő alatt már ki kellett bocsátanunk.

Az új rendszerrel elsőként kibocsátott június havi részszámláinkban ezért ideiglenesen kénytelenek voltunk letiltani egyrészt a keletkezett túlfizetések jóváírását, valamint az egyenlegközlő sort, az esetleges hibákból fakadó téves információk közlésének elkerülése végett.

Szeretnénk megnyugtatni túlfizetéssel rendelkező felhasználóinkat, hogy a június havi számlákon nem látható információk ellenére túlfizetésük nem tűnt el, az továbbra is megvan, és a soron következő számlában érvényesítésre kerül!

Az átállást igyekszünk a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozva felhasználóinknak végrehajtani.

Szíves megértésükben és türelmükben bízva, tisztelettel

Városüzemeltető és Fenntartó Kft
Távhőszolgáltatási Üzemegysége

A kivitelezés munkálatai során a második szakasz 2017. szeptember 25-től kerül kivitelezésre.

A Szent István király út 43. sz. lakóépület környezetében, valamint a lakóépület melletti garázssor előtt a távhővezeték felújítási munkák ütemezése az alábbiak szerint történik:

 1. rész:  Társasház mellett a régi távvezeték nyomvonalán:

Tervezett kivitelezési idő: 2017.09.25 – 2017.10.08

 2. rész:  90°-kal befordulva a társasház mellett a ház széléig:

Tervezett kivitelezési idő:

• Munkagödör ásás: 2017.10.04

• Vezeték fektetés: 2017.10.07 – 2017.10.10

 3. rész:  Garázssor előtt:

Tervezett kivitelezési idő:

• Munkagödör ásás: 2017.10.09

• Vezeték fektetés: 2017.10.11 – 2017.10.20

Helyszínrajz megtekinthető itt

A tervezett ütemezést az időjárás befolyásolhatja, módosíthatja.

A munkaárok mellett a Szent István király út 43. sz. ház előtti parkolóba, garázsokba a bejutás személygépkocsival fokozott odafigyelés mellett lehetséges.

A munkaárok visszatöltését a 3. rész elkészülte után kezdjük meg. Az árok visszatemetése körülbelül 3 napot vesz igénybe. Az aszfaltozást a Mátyás király úti vezetékfektetés után egyszerre terveztük.

A közlekedés korlátozása miatt kérjük szíves megértésüket!

ENERGO PROMPT KFT
1111 Budapest, Stoczek u. 19

A kivitelezés munkálatai során az első szakasz 2017. szeptember 11-től került lezárásra.

A várost ellátó primer hőtávvezeték városközponti elosztó aknáig tartó szakasza jelentős részben magánterületen, kertes családi házas környezetben épült.
A vezeték jelentős része szabadon szerelt, hővesztesége jelentős, emellett a vezeték kora, műszaki állapota is indokolja annak felújítását, mely a jelenlegi nyomvonalon nehezen valósítható meg.

A földbe fektetett, előszigetelt csövekkel szerelt távhővezeték építés I. üteme az alábbi képen látható nyomvonalon történik. Nyomvonal hossza 596 m.

 

Tisztelt Felhasználóink!

Az október 31-ről (hétfő) október 15-ére (szombat) áthelyezett munkanap miatt a hét végén ügyfélszolgálatunk félfogadási ideje az alábbiak szerint módosul:

2016. október 14.
Péntek
2016. október 15.
Szombat
Ügyfélfogadás:
7:00 – 15:00 óráig
(hétközi munkarend szerint)
Ügyfélfogadás:
Nincs
(pénteki munkarend szerint)

Naptár megtekinthető itt.
Szíves megértésüket köszönjük.

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00