45001 MEBIR14001 KIR 9001 MIR

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatási törvény végrehajtásáról
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Önkormányzati rendeletek