Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i ülésén tárgyalta a távhőszolgáltatásról szóló 32/2009 (X.26.) rendelet módosítását.

A fűtési hődíj részszámla mennyiségét érintő módosítás a november 30-án kihirdetett 34/2015. (XI.30.) számú rendelettel, 2016. január 1-től hatályba lépett.

A módosítás lényege, hogy azoknál a felhasználóknál/díjfizetőknél, akiknél rendelkezésre áll tényleges elszámolási adat, a „Fűtési hődíj részszámla” tételek hőmennyisége az elszámolást követően a legutóbb elszámolt tényleges fűtési hőfogyasztás alapul vételével kerül megállapításra. Ha nem áll rendelkezésre ilyen adat – pl. új beköltöző felhasználóknál –, az eddig alkalmazott fajlagos fűtési hőszükséglettel kerül kiszámításra a fűtési hődíj részszámla hőmennyisége.

A rendelet 20.§ (2) bekezdése:

(2) A tervezett havi fűtési fajlagos hőszükségletet (GJ/légm3,idény) az épületrész előző elszámolási időszakának tényleges adatai alapján számított fajlagos fűtési hőszükséglet figyelembe vételével kell meghatározni. Díjfizető változás esetén, korábbi tényleges felhasználási adatok hiányában a fűtési fajlagos hőszükséglet mértéke a

  • a) korszerűsítetlen, vagy részlegesen korszerűsített épületek lakóközösségeinek felhasználói számára 0,220 GJ/183nap,légm3,
  • b) homlokzati hőszigeteléssel és korszerű homlokzati nyílászárókkal ellátott, termosztatikus radiátorszelepek, valamint költségosztó eszközök beépítésével korszerűsített épületek felhasználói számára 0,176 GJ/183nap,légm3
  • c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott érték az átlagosnál rosszabb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező épület esetén az elszámolási időszak részszámláiban számlázott és a ténylegesen elszámolt fűtési hőmennyiség aránya alapján számított, szükséges mértékben, legfeljebb 0,275 GJ/183nap,légm3 értékre megemelhető.

Szükség esetén – ha a felhasználó/díjfizető úgy ítéli meg, hogy fogyasztása meghaladja a korábbi elszámolt időszak hőfogyasztását, lehetősége van a részszámla hőmennyiség megemelésére annak érdekében, hogy a magasabb fizetendő különbözet ne az elszámolásban realizálódjon.

Így az elszámolt valós hőfelhasználáshoz jobban igazodó részszámlázást valósíthatunk meg.

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00