Régebbi híreinket megtalálja az Archívumban.

A távhőszolgáltatási számlák és a hozzájuk kapcsolódó készpénzátutalási csekkek elkészítésében augusztus hónaptól fejlesztést hajtottunk végre.

A számlák eddigi, helyben történő nyomtatása helyett a továbbiakban egy küldemény-előállító cég szolgáltatásait vesszük igénybe.
Ennek eredményeképpen a számlák alatt teljes megszemélyesítésű, QR-kóddal ellátott készpénzátutalási megbízások (csekkek) kerülnek nyomtatásra.

Tisztelt Felhasználóink!

A Magyar Telekom Nyrt. tájékoztatta társaságunkat, hogy hálózat-korszerűsítési munkák miatt

2016. december 12-én 8:00 és 18:00 óra közötti időszakon belül
egyszeri, 2 óra időtartamú szolgáltatás kiesés várható.

Tekintettel arra, hogy a munkák társaságunk telefonszámain a Telekomtól igénybevett távközlési szolgáltatást is érintik, ezért ezen időszakban Társaságunk Szent István király úti központjának telefonos elérésében fennakadások várhatóak.

Szíves megértésüket ezúton is köszönjük!

Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 19-i ülésén tárgyalta a távhőszolgáltatásról szóló 32/2009 (X.26.) rendelet módosítását.

A fűtési hődíj részszámla mennyiségét érintő módosítás a november 30-án kihirdetett 34/2015. (XI.30.) számú rendelettel, 2016. január 1-től hatályba lépett.

A módosítás lényege, hogy azoknál a felhasználóknál/díjfizetőknél, akiknél rendelkezésre áll tényleges elszámolási adat, a „Fűtési hődíj részszámla” tételek hőmennyisége az elszámolást követően a legutóbb elszámolt tényleges fűtési hőfogyasztás alapul vételével kerül megállapításra. Ha nem áll rendelkezésre ilyen adat – pl. új beköltöző felhasználóknál –, az eddig alkalmazott fajlagos fűtési hőszükséglettel kerül kiszámításra a fűtési hődíj részszámla hőmennyisége.

A rendelet 20.§ (2) bekezdése:

(2) A tervezett havi fűtési fajlagos hőszükségletet (GJ/légm3,idény) az épületrész előző elszámolási időszakának tényleges adatai alapján számított fajlagos fűtési hőszükséglet figyelembe vételével kell meghatározni. Díjfizető változás esetén, korábbi tényleges felhasználási adatok hiányában a fűtési fajlagos hőszükséglet mértéke a

  • a) korszerűsítetlen, vagy részlegesen korszerűsített épületek lakóközösségeinek felhasználói számára 0,220 GJ/183nap,légm3,
  • b) homlokzati hőszigeteléssel és korszerű homlokzati nyílászárókkal ellátott, termosztatikus radiátorszelepek, valamint költségosztó eszközök beépítésével korszerűsített épületek felhasználói számára 0,176 GJ/183nap,légm3
  • c) a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott érték az átlagosnál rosszabb hőtechnikai jellemzőkkel rendelkező épület esetén az elszámolási időszak részszámláiban számlázott és a ténylegesen elszámolt fűtési hőmennyiség aránya alapján számított, szükséges mértékben, legfeljebb 0,275 GJ/183nap,légm3 értékre megemelhető.

Szükség esetén – ha a felhasználó/díjfizető úgy ítéli meg, hogy fogyasztása meghaladja a korábbi elszámolt időszak hőfogyasztását, lehetősége van a részszámla hőmennyiség megemelésére annak érdekében, hogy a magasabb fizetendő különbözet ne az elszámolásban realizálódjon.

Így az elszámolt valós hőfelhasználáshoz jobban igazodó részszámlázást valósíthatunk meg.

Infografika

Honlapunk  Letöltések menüpontjából elérhetően közzétettük „A távhőszolgáltatási részszámlák fűtési hődíj mennyiségének megállapításáról” című új tájékoztatónkat. A tájékoztatóból megtudható, hogy a részszámlákban miként módosul e tétel mennyiségének meghatározása.

Bővítettük a honlapunkon elérhető információk körét. Energetikai tanúsítással kapcsolatos információk elérhetőek a felső menüben, a Közérdekű > Energia tanúsítás menüpont alatt.

Távhő ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat

Hétfő, kedd, csütörtök 7:00 - 15:00
Szerda
10.01-től 04.30-ig
05.01-től 09.30-ig

7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Pénteken nincs ügyfélfogadás

Ügyeleti szolgálat

Fűtési idényben
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 óráig
Fűtési idényen kívül
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 óráig

 

Távhőszolgáltatás

Szent István király út 25.,
Vonalas számok: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobil hálózatból: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Közvetlenül választható mellékek: Szám
Távhő ügyfélszolgálat (számlázási ügyek) 1 ®
Távhő ügyfélszolgálat (hátralékos ügyek) 2 ®
Üzemviteli ügyelet (hibabejelentés) 3 ®
Titkárság 4 ®
Irodavezető 5 ®
Üzemviteli menedzser 6 ®
Fenntartási menedzser 7 ®
Minőségügyi vezető 8 ®

Szolgáltatási ügyelet közvetlen száma: 215-028 ®
® = Hangrögzítés

Városüzemeltetés

Központ

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

Telephely

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 1/A.
Tel.: 96/577 490

Parkolási Csoport

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Nyitva tartás:

Hétfőn 13:00 - 15:00
Keddtől  Csütörtökig 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Pénteken 09:00 - 12:00