45001 MEBIR14001 KIR 9001 MIR

A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet 3. melléklet „V. Energiahordozókra vonatkozó adatok” pont alapján a primer energia átalakítási tényező: