Felhasználói kérdések
 

Távhőszolgáltatás esetén kivel kötünk közüzemi szerződést?

A hőszolgáltató közüzemi szerződést a felhasználóval (felhasználói közösséggel) köt(ött). Többlakásos társasház esetén felhasználón nem a lakó (a lakás tulajdonosa), hanem az épület tulajdonosi közössége értendő. Ebből adódóan az épület tulajdonosi közösségének fel kell hatalmaznia valakit (pl. a közös képviselőt), aki jogosult a felhasználói közösség képviseletében a távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyekben eljárni, a közüzemi szerződést megkötni. Lakossági felhasználóval Általános Közüzemi Szerződést, egyéb felhasználó esetén Egyedi Közüzemi Szerződést köt a távhőszolgáltató.

Mi a teendő díjfizető változás (tulajdonos váltás) esetén?

Lakás eladásakor, vásárlásakor irodánkat keresse fel a régi és az új díjfizető. Lakás kiutalásakor, illetve visszaadáskor a bérlő változást a bérleményt kezelő MOVINNOV Kft jelenti társaságunknak. A régi díjfizető hozzon magával egy távhőszolgáltatási számlát, és ha rendelkezik a fogyasztási hely melegvíz-mérővel, akkor közösen olvassák le a mérőállást. 
A díjfizető változást, tulajdonos váltást haladéktalanul bejelenteni szükséges a későbbi pontos, lakott időszakokhoz igazodó elszámolás érdekében!

Kaphatok-e telefonon keresztül információt aktuális egyenlegemről?

A személyes adatok védelme érdekében - mivel a felhasználó hitelt érdemlő azonosítása telefonon keresztül nem biztosítható -, sem egyenlegről, sem más személyes információval kapcsolatban telefonon keresztül információt nem adunk ki.

Mi a teendő, ha banki folyószámlámról, csoportos beszedési megbízással szeretném kiegyenlíteni a számlákat?

Az ügyfél számlavezető bankjánál kell megadni az átutalási megbízást. A megbízáshoz a felhasználó azonosító (távhőszolgáltatási számlája bal felső részén található), valamint a kedvezményezett azonosítója (A10690767) szükséges a megbízáshoz. Az érvényes átutalási megbízást bank igazolja vissza társaságunknak.

 

Számlázással kapcsolatos kérdések
 

Mire fizetjük az alapdíjat a távhőszámlában?

Az alapdíj a hőszolgáltató hőtermelő létesítményeinek tüzelőanyag nélküli költségeit, a távhővezetékek és tartozékainak, valamint a hőközpontok üzemeltetési, fenntartási költségeit fedezi. (Pl. kazánok, keringető szivattyúk, távhőhálózat, hőközponti berendezések, szabályozók, szerelvények, hőmennyiségmérők felújítási, karbantartási és üzemeltetési költségei: anyag, bér, villamos energia, stb.). Az alapdíj éves díj, amelynek 1/12-ed részét a díjfizető - az igénybe vett szolgáltatás szerint - a fogyasztási hely fűtött légtérfogata után fizet. Fűtés szolgáltatás igénybevétele esetén fűtési alapdíjat (Ft/légm3,év), használati melegvíz felhasználása után melegvíz alapdíjat (Ft/légm3,év), illetve mindkét szolgáltatás esetén összevont alapdíjat (Ft/légm3,év) kell fizetni.

Mi a hődíj a távhőszámlában, és mit fedez?

A hődíj (Ft/GJ) a szolgáltatott hőenergia biztosításához, előállításához szükséges vásárolt hő, valamint tüzelőanyag (földgáz) árát és szállítási költségeit fedezi.

Fűtési hődíjat a fűtési hőfelhasználásért, a melegvíz hődíjat pedig a hidegvíz felmelegítéséért kell fizetni.

Miért kell fizetni vízdíjat a távhő számlában?

A melegvíz előállításhoz felhasznált hálózati hidegvizet az AQUA Szolgáltató Kft-től vásároljuk, ezért annak víz- és csatornadíját (Ft/m3) a mindenkor érvényes vízdíjjal számlázzuk tovább.

Miért nem jelenthetem be telefonon a melegvíz mérőállásomat?

A melegvíz-óra leolvasása a felhasználó önbevallása alapján a félévente kiküldött leolvasó lap kitöltésével és szolgáltatónak történő visszaküldésével történik. Ezesetben a leolvasás valódiságát a felhasználó a leolvasólapon aláírásával igazolja.

Internet eléréssel rendelkező, honlapunkon regisztrált felhasználóink a mérőállást honlapunkon, az e célra szolgáló űrlap segítségével is bejelenthetik.

Rádió távleolvasású mérők esetén szolgáltatói leolvasás történik, a lakásba való bejutás nélkül.

Mikor történik elszámolás a tényleges melegvíz mennyiséggel?

A melegvíz-fogyasztás elszámolása a mért mennyiség (m3) alapján félévente, júliusban és januárban történik. Két elszámolás között a díjfizető havonként az előző elszámolási időszak havi átlagfogyasztása alapján részfizetést teljesít. Az elszámolási időszakban megfizetett és a mért fogyasztás szerinti melegvíz-hődíj, valamint víz- és csatornadíj különbözetvel az elszámolási időszakot követő hónap számlájában számolunk el, azaz a különbözetet beszedjük vagy visszafizetjük.

Van lehetőség a melegvíz részfizetés módosítására?

Az előző elszámolási időszak átlagfogyasztása alapján számolt használati melegvíz részfizetést természetesen lehet módosítani, amennyiben a fogyasztó szokásaiban változás következett be. (Pl. kevesebben, többen lakják a lakást).

Miért kell fizetni az egyedi használati melegvíz-mérők javításáért, hitelesítéséért?

A melegvíz-mérőt a díjfizető szereltette fel, az a hőszolgáltató tulajdonába nem került, csak nyilvántartja, mint elszámolás alapját szolgáló mérő. A mérő fogyasztói berendezés - mint pl. a lakásban lévő kifolyók, szerelvények - amit a tulajdonosnak (díjfizetőnek) kell javíttatni, hitelesíttetni.

Nagyon magas összegű elszámoló számlát kaptam. Fizethetem-e tartozásomat részletekben?

Magas összegű elszámoló számla esetén lehetőséget biztosítunk a számla részletekben történő megfizetésére. Ehhez részletfizetési megállapodást kell kötni ügyfélszolgálatunkon. Tudni kell azonban a következőket:

  • Az elszámoló számla tárgyhavi részét az ügyfélszolgálaton kapott készpénzátutalási megbízáson előzetesen, a részletfizetési megállapodás megkötése előtt be kell fizetni. Részletfizetést az elszámoló tételekből származó fizetendő összegre köthet.
  • A törlesztő részleteket a törlesztési időszakban kibocsátásra kerülő tárgyhavi számlák megfizetése mellett kell teljesíteni.
  • A törlesztő részlet befizetésének elmaradása - a részletfizetési megállapodás megszegése - esetén a fennmaradó teljes tartozás egy összegben esedékessé válik, így szolgáltatónak jogában áll követelésének jogi úton érvényt szerezni (fizetési meghagyást kibocsátani, végrehajtást kezdeményezni).

 

Műszaki kérdések
 

Mit nevezünk felhasználói berendezésnek?

Felhasználói berendezéseknek a felhasználók tulajdonában - önkormányzati bérlakások esetében a MOVINNOV Kft. kezelésében - lévő berendezéseket nevezzük. A szolgáltatói és felhasználói berendezés tulajdoni határa a csatlakozási pont, amely - egyéb megállapodás hiányában - a hőfogadóban a távhővezeték-párba beépített első elzárószerelvények fogyasztó felé eső oldala. Ezektől a szerelvényektől kezdve az épületen belüli fűtési és használati melegvíz rendszer alkotja a távhőrendszer felhasználói berendezéseit.

Tételesen:

  • a hőfogadók csatlakozási pont utáni szerelvényei
  • fűtési csővezeték hálózat
  • fűtőtest az elzáró és szabályozó szerelvényekkel együtt
  • használati melegvíz- és cirkulációs hálózat
  • kifolyók és ehhez kapcsolódó szerelvények
  • a felhasználói tulajdonban lévő elszámolási mérők (lakás melegvíz-mérők, fűtési költségmegosztók)

Az épületen belüli fűtési és melegvíz-ellátó rendszer a tulajdonostársak közös tulajdonát képezi, még akkor is, ha azok a külön tulajdonba tartozó lakáson belül vannak. A felhasználói berendezések üzemeltetése, karbantartása, felújítása a felhasználók feladata ugyanúgy, mint más, tulajdonukban lévő berendezéseké.

Mi a teendő radiátorcserénél?

Mindenekelőtt a fűtőtestcserét be kell jelenteni a közös képviselőnek és a távhőszolgáltatónak, és mindkét helyről engedélyt kell kérni a cseréhez. Néhányan azt hiszik, senkinek semmi köze az ő lakásához, és senki ne mondja meg neki, hogy milyen anyagú és nagyságú radiátort tegyen fel a lakásába. Márpedig ez téves felfogás.

A fűtőtest része egy osztatlan tulajdonnak (fűtési rendszernek) és az abba való beavatkozás, ha nem szakszerű, más felhasználónak fűtési hibát, szélsőséges esetben fűtési elégtelenséget okozhat.

A beépítendő radiátornak azonos hőleadásúnak kell lennie a meglévővel, továbbá az sem mindegy, hogy milyen anyagú (acéllemez, alumínium) fűtőtestet vásárol.

Miért? Mert ha a ház alumínium radiátorokkal van felszerelve, akkor nem jó, ha az új radiátor acél anyagú radiátor kerül felszerelésre, mert a két különböző anyagú radiátor között, a víz közvetítésével elektrolízis, belső korrózió jön létre és általában a több radiátor "megeszi" a másik típust, azaz lyukadás következik be.

Ennek a folyamatnak a fordítottja is megtörténhet. Az elektrolízis folyamán a rendszerben "iszap" keletkezik és az különböző helyeken lerakódhat a fűtési rendszerben. Sőt a fenti hibát fokozni lehet, ha az új fűtőtestet vörösrézcsővel kötik, fokozva ezzel a hibák lehetőségét. Ezért a távhőszolgáltató más minőségű vízzel tölti fel az acél alapanyagú radiátoros rendszereket és mással az alumínium alapanyagú radiátoros rendszereket.

Néha előfordul, hogy a használati melegvíz hőmérséklete alacsonyabb a szokásosnál. Mi az oka ennek?

Használati meleg-vízfogyasztási csúcsidőszakoknál előfordulhat, hogy csökkent hőmérsékletű víz folyik a csapból, mert a melegvíz termelő hőcserélők hőteljesítménye nem csúcsfogyasztásra méretezett, ezért vannak hőközponti melegvíztárolók. Ennek ellenére előfordulhat, hogy csúcsfogyasztás esetén a melegvíz hőmérséklete átmenetileg csökken.

A helyes felhasználói magatartás ilyenkor az, ha rövid időre elzárjuk a melegvíz csapot, hogy a rendszer "magához térjen", és nem folyatjuk hosszabb időn keresztül a vizet, várva a melegvíz megjelenését.