45001 MEBIR14001 KIR 9001 MIR

DH Customer Service

Customer Service
opening hours
Mon, Tue, Thu
7:00 - 15:00
Wed
 
1st Oct - 30. Apr
7:00 - 19:00
05.01-től 09.30-ig
7:00 - 15:00
Friday
none
On-call service
callable
In Heating Season
(09.15 - 05.15):
00:00-24:00
Out of Heating Season
(05.15 - 09.15):
10:00-22:00

 

DH Department

Szent István király út 25.,
(96) 579-587, (96) 579-588;
+36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Selectable numbers
Number
DH, Billing issues
1 ®
DH, arrears issues
2 ®
DH, service error reporting
3 ®
Secretariat
4 ®
Office Manager
5 ®
Operations Manager
6 ®
Maintenance Manager
7 ®
Operational Duty Service direct access:
215-028 ® +36 30 561 3833
® = Voice Recording

Tisztelt Felhasználóink!

2013. május 10-én lépett hatályba a 2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról.

A törvény 3. § (1) bekezdése értelmében: "... az egyetemes szolgáltató köteles a lakossági fogyasztók számára tájékoztatást nyújtani arról, hogy a lakossági felhasználó részére, a távhőszolgáltató által kibocsátott számlában a 2012. december 31-ét követő időszakra vonatkozóan meghatározott szolgáltatási egységre jutó fizetendő összeg nem haladja meg a 2012. november 1-jén alkalmazott díjtételek alapján, ugyanazon feltételekkel (fogyasztás, légtérfogat stb.) számított összeg 90%-át."

A törvény 3. § (2) bekezdése értelmében: "A szolgáltató egyértelműen, írásban, a számlán szereplő összeg vonatkozásában a számla kiküldésével egyidejűleg köteles tájékoztatást nyújtani a lakossági díjfizető, valamint a lakossági felhasználó részére az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről."

Ezen kötelezettségének a szolgáltató akkor tesz eleget, ha minden egyes számlán, vagy annak kiküldésével egyidejűleg rendelkezésre bocsájtott más dokumentumban írásban, egyértelműen tájékoztatja az adott fogyasztót.

Tekintettel arra, hogy a januártól májusig terjedő időszak távhőszolgáltatási részszámlái a törvény közzétételét megelőzően kerültek kibocsátásra, a törvény által előírtak szerint nem kerülhetett a számlára a törvényben meghatározott módon előírt tájékoztatás.

A 2013. január 1. és május 31. közötti időszakra vonatkozóan e kötelezettségünknek a legközelebbi, tehát a 2013. június havi részszámla mellett kiküldött, alábbi formátumú tájékoztatással teszünk eleget:

Rezsicsökkentés tájékoztató

A június havi részszámláktól kezdődően pedig a megtakarítások összegszerű, pontos feltüntetése a tárgyhavi számlákon fog megtörténni.

City maintenance

Head Office

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

City Maintenance Department

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/A..
Tel.: 96/577 490

Parking Department

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Opening hours:

Monday 13:00 - 15:00
from Tuesday to Thursday 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Friday 09:00 - 12:00