Announcement

Our Company hereby informs its Honorable Customers that in order to ensure the security of our customers and our public service activities contact our customer service personally only when necessary. Instead of personal administration, please use our telephone, electronic or postal contact to handle their affairs.

Forms of administration are available on our website under Documents/Forms menu item.
 

 

Thank you for your understanding and cooperation!

James Prescott Joule

(1818 - 1889)

James Prescott JouleA romanticizmus korában, az ipari forradalom idején 1818 december 24-én született Salfordban (Lancashire megye, Anglia) egy jómódú serfőző második gyermekeként.

Kezdetben otthonukban magántanár tanította őt és bátyját, Benjamint, majd 1834-ben, tizenhat éves korában tanulmányait három évig Cambridge-ben folytatta a kiváló brit kémikussal, John Daltonnal. 1837-ben, tanulmányai befejeztével visszatért otthonába és a családi serfőzdében dolgozott. Anyagilag független emberként lehetősége nyílt arra, hogy  apja otthonának pincéjében kialakított laboratóriumában önálló kutatásokba kezdjen.

A gőzgépek elektromos motorokkal való kiváltásával próbálkozott, első kutatása az elektromotor hatásfokának növelésére irányult. Az volt az elképzelése, hogy villanymotor használatával a sörgyártásban használt gőzerőt elektromos energiával váltsa ki. Kísérletei folyamán aztán rá kellett jönnie, hogy ez túl drága dolog, mivel a motorok által leadott teljesítmény nem állt arányban azzal a költséggel, amelyet az elektromos áram termeléséhez használt elemekbe való cink ára jelentett. A termelés sokkal olcsóbbnak bizonyult a szén elégetésével előállított gőzzel.

James Joule nagyon alapos volt és nagy figyelmet fordított a részletekre. Kutatásai magát a hő keletkezését érintették. Életében sok időt fordított a hő mechanikai egyenértékének meghatározására, abbéli meggyőződéséből kiindulva, hogy a hő munkából származik.Joule a huszas éveiben

1840-ben megállapította, hogy a vezetékben az elektromos áram által termelt hő arányos a vezeték ellenállásának és az áramerősség négyzetének szorzatával, amit azóta  Joule törvényeként ismerünk. Sok más, a hő és az energia más formái közötti kapcsolatról szóló beszámolói között ez volt az első, amelyről cikke a Royal Society (Királyi Tudományos Társaság) lapjában jelent meg.

1842-től 1878-ig  azzal az ötletével kísérletezett, hogy lehetséges-e mechanikai energiát közvetlenül hőenergiává alakítani bármilyen elektromos lépések nélkül. 1850-ben bemutatott híres "lapátkerék" kísérletével megalapozta a hőmennyiség és a mechanikai munka közötti azonosság elméletét.

Joule-lal két német fizikus, Hermann von Helmholtz és Julius von Mayer, és 1852-től 1862-ig az angol fizikus, William Thompson (azaz a későbbi Lord Kelvin) is együtt dolgozott  a fizikai törvényszerűségek kutatásán.  Az általuk felfedezett energia megmaradás törvénye kimondja, hogy az egyik formában felszabadult energia újra megjelenik egy másikban és sohasem vész el. Megállapította továbbá a gázok hirtelen terjeszkedésekor előforduló hűtő hatást (Joule-Kelvin effektus), amit a hűtőrendszereknél azóta is használunk.

Joule a negyvenes éveiben1847-ben házasodott össze Amelia Grimes-szel. Mézes heteiket az Alpokban töltötték, ahol James folytatta tudományos kísérleteit. Mindig be akarta bizonyítani, hogy amikor a víz 778 láb magasból leesik, akkor hőmérséklete 1 Fahrenheit fokkal emelkedik. Elérkezett az alkalom, s amikor Chamonix-ba látogatott, egy hatalmas hőmérővel felszerelkezve megkísérelte ezt bebizonyítani. Nem járt sikerrel, mivel a víz ekkora magasságból nagyon permetszerűen hullott ahhoz, hogy a kísérlet sikerüljön.

Három gyermekük volt: Benjamin Arthur (sz. 1849), Alice Amelia (sz. 1852) és egy fiú, aki születésekor 1854-ben feleségével együtt halt meg. Joule nem házasodott újra.

Hasonlóan a legtöbb kutatóhoz, Joule tudása nem csak azokig a dolgokig terjedt, amit ma a "kutatás" szóval hozunk kapcsolatba. Legtöbb kísérleti kutatásának eredménye a gyakorlati eszközökben, új technológiákban ma is visszaköszön. Ezt figyelembe véve mondhatjuk, hogy J. P. Joule feltaláló is volt. Sok találmánya között említhetjük az elektromos ívhegesztést és a vízkiszorításos szivattyút.

Itt élt és dolgozott (Emléktábla helye Manchesterben)

Kutatásainak túlnyomó részét saját zsebből fizette.
Szerencsétlenségére 1875-ben elszegényedett és az azt követő  években folyamatosan betegeskedett egészen 1889 október 11-én Sale-ben (Chesire megye, Anglia) bekövetkezett haláláig.

Tiszteletére az energia nemzetközi mértékegysége, a Joule róla kapta nevét.
 

(Fotók: F. Reif, Statistical Physics, McGraw-Hill Book Co., New York (1967))

 

DH Customer Service

Customer Service

Mon, Tue, Thu
7:00 - 15:00
Wed 1st Oct - 30. Apr
Wed 1st May -  30 Sep
7:00 - 19:00
7:00 - 15:00
Fri
no customer reception

On-call service

In Heating Season
(09.15 - 05.15):
0:00 - 24:00 h
Out of Heating Season
(05.15 - 09.15):
10:00 - 22:00 h

 

DH Department

Szent István király út 25.,
Line telephone: (96) 579-587, (96) 579-588
Mobile phone: +36 30 509-1405, +36 30 509-2194

Directly selectable numbers: Number
DH Customer Service (billing issues) 1 ®
DH Customer Service (arrears issues) 2 ®
DH Operational duty service (error reporting) 3 ®
Secretariat 4 ®
Office Manager 5 ®
Operations Manager 6 ®
Maintenance Manager 7 ®
Quality Manager 8 ®

Operational Duty Service direct access: 215-028 ®
® = Voice Recording

City maintenance

Head Office

9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 25.
Tel.: 96/579 587, 96/579 588

City Maintenance Department

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u. 1/A..
Tel.: 96/577 490

Parking Department

9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart u. 2/b
Telefon/fax: (96) 820 023

Opening hours:

Monday 13:00 - 15:00
from Tuesday to Thursday 09:00 - 11:00,
13:00 - 15:00
Friday 09:00 - 12:00